Πόνος στη πτέρνα στα παιδιά

Πόνος στη πτέρνα στα  παιδιά.

Ο πόνος στην πτέρνα σε παιδιά αποτελεί ένα συχνό αίτιο προσέλευσης των γονιών στα ιατρείο, αναζητώντας την αιτία του πόνου αλλά και τη λύση. Η πάθηση αφορά κυρίως αγόρια στην ηληκία των 5-12 ετών,  παραπονιούνται συχνά για πόνο στην πίσω επιφάνεια της πτέρνας. Ο πόνος εντοπίζεται στο σημείο κατάφυσης του αχίλλειου τένοντα και περιγράφεται καυστικός. Η πάθηση αυτή ονομάζεται οστεοχονδρίτιδα της απόφυσης της πτέρνας ή αποφυσίτιδα ,γνωστή και ως νόσος Sever.

Η αποφυσίτιδα συνίσταται σε φλεγμονή στο οπίσθιο κύρτωμα της πτέρνας και οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες μικροκακώσεις, λόγω της έντονης έλξης που ασκείται από τον τρικέφαλο της γαστροκνημίας, μέσω του αχίλλειου τένοντα. Προδιαθετικός παράγων θεωρείται η μειωμένη ελαστικότητα της γαστροκνημίας.


Τα συμπτώματα συνήθως είναι πόνος στην οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας και διαταραχή στη βάδιση. Συχνά ο μικρός ασθενής αδυνατεί λόγω πόνου να συνεχίσει τις αθλητικές δοκιμασίες.Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνονται στοιχεία εντοπισμένης φλεγμονής, δηλαδή ευαισθησία κατά την πίεση του οπισθίου κυρτώματος της πτέρνας και σπανιότερα οίδημα των μαλακών μορίων. Επίσης πόνος προκαλείται κατά την παθητική έκταση και ενεργητική κάμψη του ποδός, υπό αντίσταση.


Η ακτινογραφία θα δείξει κατακερματισμό του δευτερεύοντα πυρήνα οστέωσης της οπίσθιας κατάφυσης της πτέρνας.


Θεραπευτικά συστήνουμε περιορισμό της δραστηριότητας, τοπική κρυοθεραπεία και ελαστική περίδεση της ποδοκνημικής για 3 – 4 εβδομάδες. Καλά αποτελέσματα εμφανίζονται και με  χρήση πάτων ανύψωσης της πτέρνας. 


Η πρόγνωση της πάθησης  είναι καλή, αλλά παρατηρείται συχνά υποπτροπή κατά την επάνοδο στις αθλητικές δραστηριότητες. Τα συμπτώματα εξαφανίζονται με την ωρίμανση του σκελετού και την σύγκλιση των επιφύσεων. 


Προτείνουμε στου μικρούς αθλητές καλή προθέρμανση και τεντώματα πριν από κάθε αθλητική δραστηριότητα και συχνή κρυοθεραπεία τοπικά. Σε καμία περίπτωση διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων παρά μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα της οξείας φάσεις της νόσου.