η κίνηση είναι ζωή !

Προεγχειρητικά

Η προεγχειρητική αξιολόγηση γίνεται συνήθως συνήθως 2-3 μέρες πριν το χειρουργείο. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να γίνει μία μέρα ή την μέρα του χειρουργείο χωρίς αυτό να πρέπει να γίνει ρουτίνα. Ανάλογα της ηλικίας, τη βαρύτητας της επέμβασης και εφόσον έχουν τηρηθει οι αυστηρές προδιαγραφές που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας μπορεί η προεγχειρητική αξιολόγηση να γίνει την ίδια ημέρα με το χειρουργείο. Για χειρουργικές επέμβασης αυξημένης βαρύτητας (χειρουργεία αρθροπλαστικής των μεγάλων αρθρώσεων) συνιστούμε προεγχειρητικό έλεγχο από καρδιολόγο και προετοιμαζόμαστε για μετάγγιση των ασθενών λαμβάνοντας αίμα για εξετάσεις συμβατότητας. Βασικός παράγοντας επιτυχίας κάθε εγχείρησης είναι να γνωρίζει ο θεράπων γιατρός αν ο ασθενής του εμφανίζει προβλήματα υγείας, πέρα από αυτό για το οποίο πρέπει να χειρουργηθεί. Αυτό είναι χρήσιμο, γιατί αφενός με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορούν να διορθωθούν ( αν χρειάζεται) πριν από την επέμβαση και αφετέρου επιτρέπει στον αναισθησιολόγο που θα χορηγήσει την αναισθησία να λάβει τις κατάλληλες προφυλάξεις, ώστε η εγχείρηση να εξελιχθεί ομαλά. Συνήθεις προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει Γενική αίματος - Ομάδα αίματος Έλεγχος πηκτικότητας και έλεγχος για μεταδοτικά νοσήματα Βιοχημικός έλεγχος ( ουρία, κρεατινίνη, σάκχαρο, ηπατικά ένζυμα, ηλεκτρολύτες ) Ακτινογραφία Θώρακα ΗΚΓ ή καλύτερα πρόσφατη καρδιολογική εκτίμηση